Bedrijfsvakopleidingen


 

 

WIGRACOMP BV is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van bedrijfsvakopleidingen. De ontwikkeling is in overeenstemming met competentiegerichte kwalificatiestructuur en de uitvoering is tweeledig. Voor grote bedrijven kan het intern met begeleiding op de werkvloer, voor kleinere bedrijven kan het voor een cluster van bedrijven in de eigen omgeving. Persoonlijk contact en intensieve begeleiding van de deelnemer is het uitgangspunt.

 

Bedrijven die problemen hebben met het werven van vakmensen bij economische groei komen steeds vaker in de problemen. Het aanbod is gering en de uitstroom is de komende jaren groot. WIGRACOMP BV is op professionele wijze bezig te onderzoeken of een bedrijfsvakoleiding in de regio levensvatbaar is.

Bedrijfsvakopleidingen vinden hun oorsprong in de middeleeuwen binnen de verschillende Gilden. Als je binnen het Gilde ging werken trad je aan als leerling en door begeleiding van een meester kon je opklimmen tot gezel, om uiteindelijk ook meester in het vak te worden.

Veel grote bedrijven hebben tientallen jaren lang een bedrijfsvakschool gehad. Om er enkele van naam en faam te noemen: Philips; Siemens; Wilton Feijenoord; Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM); Fokker; NV Nutricia; Akzo Nobel; Holec; Stork; Verolme; Gist Brocades; Nederlandse Spoorwegen (NS) en een van de weinigen die nog bestaat is de Corusbedrijfsschool.

  In de tachtigerjaren zijn de meeste bedrijfsscholen gesloten, de investeringen bleken te groot om deze nog overeind te houden. Met de opkomst van de ROC’s zag het er naar uit dat deze de rol van de bedrijfsvakopleidingen over zouden kunnen nemen.
Hiervoor is een goede samenwerking en kennis van elkaars processen essentieël.
Niet alleen de MTS’en fuseerden ook de Streekscholen voor Beroepsonderwijs (SBBO) en de Centra Vakopleidingen voor Volwassenen (CVV) trokken in bij de ROC’s. Helaas is de band tussen de bedrijven en de ROC’s nooit zo innig geworden als de relatie tussen het bedrijf en de leerling in de tijd van de Gilden.
 

  De  kenniscentra, voorheen Landelijke Organen voor Beroepsonderwijs (LOB), begeleiden nog steeds leerlingen die een opleiding volgen binnnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) het oude leerlingstelsel van Leerling – Gezel – Meester. Naast de BBL opleidingen verzorgen de ROC’s de Beroeps Oriënterende Leerweg (BOL) te vergelijken met de oude MBO opleidingen volletijds.  

 

In de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) zijn een aantal taken die in het verleden tot het werkgebied van de LOB’s behoorden, toebedeeld aan de ROC’s. Hierdoor zijn de taken en verantwoordelijkheden die overblijven voor de nieuwe kenniscentra:

- Het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur;
- Het erkennen van leerbedrijven;
- Het opleiden van praktijkopleiders;

Alle andere taken en verantwoordelijkheden zijn toebedeeld aan de ROC’s.
Deze zijn m.b.t. de deelnemers (leerlingen en studenten) verantwoordelijk voor:

- De opleiding;
- De stagebegeleiding bij de BOL;
- De BPV begeleiding bij de BBL;
- De examinering.

 

 

In de periode 1989 – 2004 heeft Wim de Graaf veel ervaring opgedaan met het verzorgen van bedrijfstrainingen en cursussen in binnen en buitenland aan groepen en individuen. Bij Festo Didactic waren deze trainingen en cursussen gericht op onderdelen van de besturingstechniek, bij Kenteq waren de trainingen meer gericht op competentie ontwikkeling. Bedrijven waar trainingen en/of cursussen zijn uitgevoerd:

- Heineken Den Bosch;
- Unilever Vlaardingen en Utrecht;
- Markhorst Hardenberg;
- Organon Diosynth te Oss;
- AWL Techniek Harderwijk;
- Chefaro Rotterdam;
- Kaunas Technical University;
- Technische Universiteit Delft;
- Technische Hogeschool van Amsterdam;
- Mecon Engineering Doetinchem
- Philips Lighting Terneuzen;
- Philips Machinefabriek Acht (Eindhoven).

 

 

 

In de periode 2002 – 2008 is er een ontwikkeling ontstaan dat BBL opleidingen uitgevoerd kunnen worden op de werkvloer binnen de bedrijven.
Voorbeelden hiervan zijn Océ Technologies BV te Venlo, Wouter Witzel te Losser,
NV Nutricia te Zoetermeer en Fri-Jado Etten Leur. Door gebruik te maken van ESF subsidie, de mogelijkheden van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting (WVA) en  Opleidings – Ontwikkelingsfondsen (OOM, A+O, OTIB, SOL, OVP) blijkt deze mogelijkheid rendabel te werken. WIGRACOMP BV helpt u graag bij uw vragen rond opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Wigracomp B.V. 2009