Competenties


 

 

WIGRACOMP BV heeft zich ontwikkeld als een specialist op het gebied van competentie ontwikkeling. Door het opdoen van kennis en ervaring met veel verschillende culturen van over de hele wereld is het besef gegroeid dat competenties de drijfveer zijn waar vanuit mensen zich kunnen ontwikkelen.

 

De huidige directeur Wim de Graaf van WIGRACOMP BV heeft ooit de beslissing genomen het onderwijs in te gaan om mensen tot ontplooiing te laten komen op basis van hun eigen competenties. “Er uithalen wat er in zit” is een motto dat bij hem past.
Door de ontwikkelingen in het onderwijs en op het persoonlijke vlak is het doceren overgegaan in het coachen van mensen. Bij coaching gaat het om de vier domeinen:

- Kennis;
- Vaardigheden;
- Houding;
- Motivatie.

Deze vier domeinen zijn ook de basis van de competentiegerichte kwalificatiestructuur, waarin Wim de Graaf zich heeft verdiept en ontwikkeld.

Door de kennismaking met opleidingen in verschillende werelddelen en andere Europese landen, kwam in samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen in 1999 de eerste competentiegerichte kwalificatie Mechatronica tot stand. Helaas werd deze door het Ministerie van OC&W niet ontvankelijk verklaard, omdat een kwalificatie moest zijn opgebouwd uit deelkwalificaties, globale- en concrete eindtermen.
Des te groter de verassing dat het Ministerie van OC&W in 2004 de beslissing heeft genomen tot het invoeren van de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het MBO en HBO. Hierbij aansluitend kwamen de brancheverenigingen met de ontwikkeling van EVC instrumenten.

Sinds 2003 is Wim de Graaf van WIGRACOMP BV erkend EVC assessor. Naast het uitvoeren van EVC procedures heeft hij zich ook bekwaamd in het ontwikkelen van EVC instrumenten en in het trainen van EVC assessoren.

Onder de uitgevoerde projecten zijn te noemen:

- Ontwikkeling training EVC assessoren voor de techniek;
- Uitvoering training EVC assessoren voor het kenniscentrum Kenteq;
- Ontwikkeling EVC instrument Mechatronica;
- Uitvoering EVC procedures voor bedrijven.

Bedrijven waarvoor EVC procedures zijn uitgevoerd: NV Nutricia te Zoetermeer; Koninklijke Luchtmacht vliegbasis Leeuwarden, KMWE te Eindhoven, Fri-Jado te Etten-Leur; Nacap te Barendrecht, BAM te Halfweg en Visser & Smit Hanab te Leiderdorp.

 

 

 
 
 
 

 


 
Wigracomp B.V. 2009