Mechatronica


  WIGRACOMP BV staat voor de ontwikkeling van Mechatronica opleidingen in Nederland. Wim de Graaf bekend als de Mechatronica Paus is directeur van WIGRACOMP BV en houdt zich vanaf 1989 intensief bezig met de ontwikkeling van Mechatronica opleidingen in Nederland. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling en de activiteiten door de jaren heen.  

We schrijven het jaar 1983: Op dat moment werd door de directie van de 1ste Christelijke Technische School aan de Gordelweg 120 in Rotterdam bekend gemaakt dat er twee computers aan de school zouden worden geleverd.
Wij als docenten elektrotechniek waren er vast van overtuigd dat ons deze computers geschonken zouden worden. Wat een teleurstelling toen bleek dat de computers gingen naar de docenten wiskunde en natuurkunde.
‘Mechatronica’ was een woord dat niet werd gekend, maar de voorloper diende zich aan. Lees verder..

We schrijven het jaar 1989: Op dat moment heb ik door omstandigheden het reguliere onderwijs vaarwel gezegd en ben in dienst getreden van Festo Didactic te Delft.
Festo BV heeft zo zijn/haar eigen ‘marketing tool’ om de klanten te binden. Festo Didactic is een bewuste keuze om klanten te trainen in het gebruik van hun producten en om het onderwijs te voorzien van leersystemen. We weten allemaal dat op school ‘zien’ is later in het bedrijfsleven ‘kopen’. Achteraf gezien een werkelijk fenomenale keuze van de familie Stoll uit het Duitse Esslingen nabij Stuttgart.
Zo in de overgang van 1989 naar 1990 krijgen we bezoek van enthousiaste wereld verbeteraars uit Australië. Zij komen met de vraag of wij in 1991 mee willen doen met een demonstratiewedstrijd ‘Mechatronica’ tijdens de Worldskills Competition in de RAI in Amsterdam. ‘Mechatronica’ is in Azië en Australië een vakgebied dat toekomst biedt. Lees verder..

De demonstratiewedstrijd Mechatronica verloopt naar wens, het Nederlandse team wint van Australië. Het team bestond uit drie personen waarvan twee op MBO niveau en één op HBO niveau. De onderdelen bestonden uit Pneumatiek, Elektro-Pneumatiek, PLC-Techniek en Hydrauliek. Om twee jaar later in Taiwan (Taipeh) mee te mogen doen aan een officiële demonstratiewedstrijd moesten er zes deelnemende landen gevonden worden.

Voorafgaande aan de World Skills in Taipeh werden de eerste Nationale Wedstrijden ‘Mechatronica’ gehouden tijdens een happening in de Jaarbeurs te Utrecht, waar na een spannende laatste ronde het Randmeer College uit Hardewijk als winnaar de tickets naar Taiwan in de wacht sleepte.

In de late jaren tachtig werd Mecahtronica als ontwerpmethode gelanceerd bij de Technische Universiteit Twente. Het eerste ‘Mechatronica Platform’ onder leiding van Professor Heuvelman heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ‘Mechatronica’.
De ontwerpmethode gaf aan dat een projectgroep bestaande uit specialisten op de verschillende vakgebieden zoals Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Informatietechniek en Meet & Regeltechniek in staat zouden moeten zijn de juiste keuze te maken voor een energiedrager of product die in de geschetste situatie het beste resultaat zou opleveren.

Langzamerhand werd het ook de industrie in Nederland duidelijk dat we ons mondiaal moeten oriënteren om in de toekomst de ontwikkelingen te kunnen volgen en zo mogelijk mee te doen in de voorste gelederen.
Mondiaal nam de belangstelling voor ‘Mechatronica’ toe, gezien het feit dat de World Skills in 1997 te Montréal al achttien deelnemende landenteams telde. Een landenteam bestaat uit twee deelnemers waarvan één Elektrisch en de ander Mechanisch geörienteerd. De Noorse expert probeerde iedere twee jaar het team van twee deelnemers terug te brengen tot één deelnemer uit kosten overwegingen, maar dan deed Nederland een tegenvoorstel om terug te gaan naar drie deelnemers per team zoals bij de start in 1991.
Zo is het tot op heden dat een ‘Mechatronica’ team bestaat uit twee deelnemers en zien we een trend dat steeds meer teamsporten deel uit maken van de World Skills.

In het jaar 1998: Het bedrijfsleven is zich bewust van de ontwikkelingen. Een aantal bedrijven in Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg dringen erop aan dat er een kwalificatie ‘Mechatronica’ moet komen op MBO niveau. Alle installaties die methodisch (Mechatronisch) zijn ontworpen staan nu op de werkvloer en de opleidingen van de technici schieten te kort, een werknemer moet zich in kunnen leven hoe de machine is ontworpen om op een verantwoorde wijze storingen te kunnen lokaliseren en op te heffen. Lees verder..

We schrijven het jaar 2002: Na 13,5 jaar Festo Didactic kom ik terecht bij het kenniscentrum voor technisch vakmanschap Kenteq, hier blijkt dat niets onmogelijk is, want nog voor het jaar 2004, komt van het Ministerie van OCW een mededeling dat het hele MBO/HBO in Nederland, om zal gaan naar het competentiegerichte onderwijs.
Als er een vakgebied is dat past bij het competentiegerichte onderwijs, dan is dat ‘Mechatronica’. Kosten nog moeiten worden gespaard om dit voor 2010 voor elkaar te krijgen. Al kost het de ROC’s en HBO instellingen veel moeite, anno 2009 gaat het er naar uitzien dat we de slag maken al is het voor een grote groep zeer moeilijk.

  In 2004 start de eerste lector Mechatronica aan  het HBO in Eindhoven. Deze regio staat bekend als Mechatronicacentrum van Nederland. Mechatronica is in vele vormen waar te nemen, zo is het in de regio Eindhoven een combinatie van Fijnmechanica, Electronica en Informatietechniek uitgevoerd door bedrijven zoals: Philips, ASML, KMWE, NTS Groep en vele andere bedrijven. Lees verder..
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mechatronica

is een nieuwe visie

op denken in:

 

 

Systemen

 

Functies

 

Processen

 

 

 


 
Wigracomp B.V. 2009