Mechatronica


  WIGRACOMP BV staat voor de ontwikkeling van Mechatronica opleidingen in Nederland. Wim de Graaf bekend als de Mechatronica Paus is directeur van WIGRACOMP BV en houdt zich vanaf 1989 intensief bezig met de ontwikkeling van Mechatronica opleidingen in Nederland. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling en de activiteiten door de jaren heen.  

In het jaar 1998: Het bedrijfsleven is zich bewust van de ontwikkelingen. Een aantal bedrijven in Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg dringen erop aan dat er een kwalificatie ‘Mechatronica’ moet komen op MBO niveau. Alle installaties die methodisch (Mechatronisch) zijn ontworpen staan nu op de werkvloer en de opleidingen van de technici schieten te kort, een werknemer moet zich in kunnen leven hoe de machine is ontworpen om op een verantwoorde wijze storingen te kunnen lokaliseren en op te heffen.

Met inbreng van gemeentelijke overheid, bedrijven en opleidingsinstituten uit de regio en experts uit het vakgebied wordt een competentiegerichte kwalificatie naar Duitsmodel opgezet. In Duitsland is in 1998 een officiele kwalificatie ingevoerd in navolging van alle Aziatische landen en Australië. Helaas wordt in 1999 de ingediende competentiegerichte kwalificatie ‘Mechatronica’ door het Ministerie van OCW afgekeurd. Alleen als deze wordt omgezet naar bestaande deelkwalificaties met globale en concrete eindtermen maken we een kans. Onder protest van ondergetekende wordt de kwalificatie Monteur Mechatronica niveau 2, op basis van deelkwalificaties ingediend en goedgekeurd.
De start is op het Ter AA College in Helmond met 14 studenten, die voor Nederland het spits afbijten.

vorige

 
 
 

 

 

 
Wigracomp B.V. 2009